Europe's Unique Regions - Our Personal Experience

Consequences of the Greenhouse Effect

The greenhouse effect has been noticed for many years. The increase of the average temperature has been observed in many places on the Earth.
Warmer water in seas and oceans causes defrost of icebergs. It leads to the increase of the amount of water, so the level of water is higher. This is dangerous because it can cause flooding in many areas that lie not too high above the water level. It was counted that almost the whole territory of the Netherlands, Denmark, Belgium and Bangladesh can be under the water soon! The Baltic Sea would cover the area that leads about 100km into the land!
The other effect of the global warming can be the change in the climate or even the move of the Earth’s climatic zones. This will lead to many natural disasters: hurricanes, tornados (because of the changes in the air pressure), heavy raining and avalanches (because of evaporating of the seas and oceans’ water).
When the climatic zones move, a lot of animals and plants will die as it will be difficult for them to get used to new weather conditions. Also, the damage of the soil can be so considerable that the growth of fruit, vegetables and crops will decrease very much.

Konsekwencje efektu cieplarnianego
Efekt cieplarniany obserwowany jest od wielu lat. Wzrost średniej temperatury zauważalny jest w wielu miejscach na ziemi.
Ocieplenie wody oceanów powoduje roztapianie lodowców, więc wzrasta poziom wody oceanów. To zjawisko jest niebezpieczne, ponieważ może doprowadzić do powodzi w wielu miejscach, które leżą niewiele ponad poziomem morza. Obliczono, że prawie całe obszary Holandii, Danii, Belgii i Bangladeszu mogą wkrótce znaleźć się pod wodą! Morze Bałtyckie może zalać terytoria położone do 100 km w głąb lądu.
Inne możliwe efekty globalnego ocieplenia to zmiany klimatyczne, a nawet przesunięcia stref klimatycznych. Doprowadzi to do klęsk żywiołowych, takich jak huragany, tornada (związane ze zmianami ciśnienia powietrza), ulewy i lawiny (związane z parowaniem wód mórz i oceanów).
Przesunięcie się stref klimatycznych doprowadzi do wyginięcia wielu gatunków zwierząt i roślin, które nie przystosują się do nowych warunków pogodowych. Również zniszczenia gleby mogą być tak duże, że zostanie mocno zahamowany wzrost owoców i warzyw.

You have no rights to post comments

061125
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
18
22
166
60796
725
819
61125

Your IP: 34.236.38.146
2019-08-25 10:57